fbpx
Casemanager Verzuim & Preventie
Location: Amsterdam, North Holland, Netherlands

Nederlands (for English see below)

Picnic groeit in rap tempo en onze supply chain is het hart van Picnic! We hebben momenteel 8 Fulfilment Centers, 1 geautomatiseerd Fulfilment Center en 50+ Hubs in Nederland van waaruit we onze producten aan onze klanten bezorgen. Dat zou niet mogelijk zijn zonder onze Shoppers, Runners en leidinggevenden. Onze echte helden!

Wie ben jij?

Als Casemanager Verzuim & Preventie adviseer en begeleid je Picnic’s Team Leads en HR Officers in het Supply Chain team over de re-integratiemogelijkheden van onze medewerkers en frequent verzuim. Daarnaast leid je verschillende projecten op het gebied van vitaliteit, preventie en verzuimmanagement en zorg je ervoor dat Picnic voldoet aan de geldende Nederlandse wet- en regelgeving. Je zorgt ervoor dat we alle ziektegevallen op een respectvolle en georganiseerde manier afhandelen. Je kunt een grote impact hebben onze medewerkerstevredenheid, wat hopelijk weer leidt tot een lager ziekteverzuim!

Je werkt vanuit het Fulfilment Center in Utrecht en het hoofdkantoor in Amsterdam en bezoekt van tijd tot tijd andere supply chain locaties in heel Nederland. Verder maak je deel uit van het Supply Chain People team van Picnic, bestaande uit o.a. onze People Lead en HR Officers. Je neemt de verantwoordelijkheid voor het dossierbeheer van 1.000+ supply chain medewerkers die momenteel een contract bij Picnic hebben.

Wat ga je doen?

 • Samenwerken met Team Leads, HR Officers en bedrijfsartsen om de aanpak bij ziektegevallen uiteen te zetten en onze medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden.
 • Zorgen dat alle Team Leads & HR Officers zich ondersteund voelen betreft onderwerpen zoals re-integratie, frequent verzuim, 'Wet verbetering poortwachter', etc.
 • Trainen en coachen van Team Leads en HR Officers op het gebied van preventie en verzuimmanagement.
 • Zelfstandig aansturen van verschillende initiatieven en interventies, zoals een samenwerking met platform OpenUp en het organiseren van sessies om verzuim te voorkomen.

Kortom: jij zult verantwoordelijk zijn voor het naar een hoger niveau tillen van preventie, vitaliteit en verzuimmanagement binnen Picnic en voor het verlagen van het verzuimpercentage. Jij kunt echt impact maken op het leven van onze medewerkers!

Wat vragen wij van jou?

 • HBO of Master diploma, bij voorkeur in Human Resource Management, Business Administration, Bedrijfskunde of Arbeids- en Organisatiepsychologie
 • Bevoegd tot het verrichten van arbeidsdeskundig onderzoek en het geven van advies, geregistreerd bij SRA en/of diverse cursussen afgerond ('Regie op Verzuim - ROV')
 • 5+ jaar ervaring in HR, waarvan 3+ jaar met verzuimmanagement & preventie
 • Je vindt het leuk om collega's te helpen
 • Sterke organisatorische vaardigheden, in staat om het overzicht te bewaren en een positieve mindset
 • Kennis van de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot verzuim
 • Goede soft skills die je in staat stellen om deze kennis op een inspirerende manier over te dragen aan Team Leads & HR Officers
 • Vloeiend in Nederlands en Engels en een heldere communicator

Wat biedt Picnic jou?

 • Salaris, afhankelijk van je ervaring;
 • 25 vakantiedagen;
 • Reiskostenvergoeding vanaf 10 km enkele reis;
 • Pensioenregeling bij Brand New Day;
 • Elke werkdag vers bereide lunches door onze chef-kok en kantine medewerkers
 • Een jonge, innovatieve start-up cultuur met meer dan 50 nationaliteiten! Met veel leuke teamactiviteiten, after work borrels, Picnic's jaarlijkse festival, kerstfeest en nog veel meer!

 

Enthousiast geworden? Klik op de knop en solliciteer. Wie weet tot snel!

_________________________________________________________________________

English job ad

Picnic is growing at a rapid speed and our supply chain is at the core of everything we do. We currently have 8 Fulfilment Centers, a new Automated Fulfilment Center and 50+ Hubs in the Netherlands from which we distribute our products to our customers, which wouldn't be possible without our Shoppers, Runners and leadership. Our true heroes!

Who are you?

As Casemanager Verzuim (Case Manager Absence and Vitality) you advise and guide Picnic's Team Leads and HR Officers in the supply chain team on reintegration possibilities of our employees, and frequent absenteeism. Next to that, you drive several initiatives with regard to vitality, prevention and absence management and make sure Picnic is compliant with Dutch law and regulations. You make sure we handle all illness cases in a respectful and organized way. You can have a big impact on our employee satisfaction which leads to lower absenteeism. 

You will be based in the Fulfilment Center in Utrecht and the headquarters in Amsterdam, and visit other supply chain locations across the Netherlands from time to time. Furthermore, you will be part of the Supply Chain People team of Picnic, consisting of our People Lead and HR officers. You will take responsibility for the case management of 1,000+ supply chain employees who are currently on a Picnic contract.

What’s your challenge?

 • Work together with Team Leads, HR Officers, and company doctors to set out the strategy in illness cases and to guide our employees in the best possible way.
 • Ensure all Team Leads & HR Officers feel supported regarding vitality & absenteeism related topics like reintegration, frequent absenteeism, 'Wet verbetering poortwachter', etc.
 • Train and coach Team Leads and HR Officers in the fields of prevention and absence management.
 • Independently drive different initiatives and interventions, such as a collaboration with platform OpenUp and organizing sessions to prevent absenteeism.

All in all, you are responsible for bringing prevention, vitality and absence management within Picnic to the next level and subsequently lowering absence rates. You can make a real impact on the lives of our employees!

Requirements

 • HBO or Master's degree, preferably in Human Resource Management, Business Administration or Organizational Psychology
 • Certified to perform employment related research and advice ('arbeidsdeskundig onderzoek'), registered at SRA and/or completed several courses ('Regie op Verzuim - ROV')
 • 5+ years of experience in HR, of which 3+ years with absence management & prevention
 • Comfortable in taking ownership and control
 • You enjoy helping co-workers
 • Strong organizational skills, able to keep a clear overview, and a positive mindset
 • Knowledge of Dutch laws and regulations with regard to absenteeism
 • Great soft skills which enable you to transfer this knowledge in an inspiring way to Team Leads & HR Officers
 • Fluent in Dutch and English, and a clear communicator

What does Picnic offer you? 

 • Salary, depending on your experience
 • 25 holidays
 • Travel allowance
 • We will start saving up for your retirement
 • Freshly prepared lunches by our kitchen team
 • A young, innovative start-up culture with a lot of fun team activities, after work drinks, Picnic’s yearly festival, Christmas celebration and much more! 

 

Do you want to be part of the online grocery revolution? Apply now! See you soon! 

Our recruitment process

CV screening

Phone screening

Interviews

Closing interview

Offer

Apply now!
Select File or drop your file here
File must be smaller than 5MB.
Select File or drop your file here
File must be smaller than 5MB.